Anetavler for Anne-Vibeke Hussing og Jens Th. Hansen.

Med denne hjemmeside er et længe næret ønske, om at lægge vores aner ud på nettet, gået i opfyldelse.

Slægten fra Hørsholm-Karlebo tager udgangspunkt i min oldefar, skomagermester Anders Hansen, som blev født i Damsholte i 1852, og min oldemor, Birta Martine Jensen, født i 1855 i Usserød.

Min farmor, Jensine Hansen stammede fra Ugledige, en lille by ved Mern på Sydsjælland, født i 1878. Hendes aner findes under "Mern".

Min mormor, Ida Karlsson, stammede fra Blekinge, og kom til Danmark i 1905 sammen med 2 søstre og en bror. Broeren flyttede senere tilbage til Blekinge. Min mors far, Niels Erik Jensen, stammede fra Jylland, og er taget med i "Blekinge" afsnittet.

Min hustru, Anne-Vibekes familie, kommer fra Aarhus, og anerne er registreret i dette afsnit.

Har man lyst til at kommentere det viste materiale, er man velkommen til at kontakte undertegnede.

Er der familiemedlemmer der ligger inde med fotografier af forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, er jeg interesseret i at få en kopi til slægtstavlen.

Hvordan navigerer man på Hjemmesiden?

1) Først vælger man den gren af familien man vil "besøge".
2) Derefter vælges "Link til Aner mm."
3) Anetræet vises og man kan vælge en person.
4) Er der en biografi ved personen kan denne vælges, man kommer tilbage ved at trykke på        "Tilbage". (Nederest på siden)
5) Ønsker man at forlade den valgte person, lukkes fanebladet øverst oppe, og man kommer         tilbage til forsiden, og kan vælge en anden gren.

Jens Th. Hansen.


 
anne-vibeke.jpg
jens.jpg
Jens Th. Hansen, Egernvænget 122, 2980 Kokkedal, jth@hansen.mail.dk